Doza plesa i raznih događanja trećeg dana Kreativne riznice