Izložba, Kreativno kruženje knjižnice Kreativnom riznicom – prošlost i sadašnjost