“Kemija kreativne industrije” tema je Kreativne riznice 2017.