Kreativna riznica, zahvaljujući 60-ak volontera, četvrti put umrežava dionike kreativne industrije na EFOS-u