Krošnja Perunova hrasta: izrada svjetiljke od otpadnih materijala