Mladi u kulturi: Sektorska rasprava Primijenjene umjetnosti