Počela je Kreativna riznica – Osijek kao primjer kreativnog sveučilišnog grada