Rizničari dokazali da kreativnost i inovativnost žive u Osijeku, posebice među učenicima i studentima