The BlogShare

Književno predstavljanje, Svi se vrtimo u krugu, a poezija taj krug slijedi