Turistički potencijali kulturne baštine – otvorenje